Integrative Medicine

Een andere kijk op gezondheidszorg

In 2017 las ik voor het eerst iets over de visie van Integrative Medicine. Het voelde voor mij gelijk als ‘thuiskomen’. In mijn praktijk werkte ik al volgens deze visie en inmiddels ben ik gesterkt door een gevolgde post-HBO studie, IM-zorgverlener en leefstijl coach. Integrative Medicine is een steeds groter wordende beweging.

Integrative Medicine heeft haar wortels in de VS. Zorgverleners en zorgvragers waren er ontevreden over de wijze waarop gezondheidszorg geleverd werd. Naar hun idee was de zorg ‘ontmenselijkt’, het ontbrak aan inlevingsvermogen en persoonlijke aandacht. Er werd onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis over de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Integrative Medicine (of IM) is een moderne visie op gezondheidszorg. We gaan uit van het gegeven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We werken daarom volgens een specifiek bio-psychosociaal model, gericht op de zorgvrager in zijn geheel. Hij of zij wordt gezien, onderzocht, gecoacht en behandeld binnen de eigen context – lichamelijk, psychologisch en sociaal-cultureel. Er is aandacht voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de zorgvrager. Een behandeling vanuit Integrative Medicine rust op vier belangrijke pijlers:

  • Er is een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager, met de zorgverlener in een coachende rol.
  • We investeren in preventie en leefstijlinterventies.
  • We benutten alles wat, op basis van onderzoek, veilig en effectief is voor de gezondheid (‘evidence based’). Zo komen we tot de beste behandeling.
  • We werken aan en in een helende omgeving, dat wil zeggen: een omgeving die bijdraagt aan genezing en welbevinden.

Gezondheid en welbevinden bevorderen

Integrative Medicine is niet alleen een visie, maar biedt ook een praktische uitwerking daarvan. Daarbij gaat het onder andere om leefstijlinterventies, zowel preventief als in de behandeling. We gebruiken een scala aan evidence based methoden om gezondheid en welbevinden te bevorderen. Dit maakt Integrative Medicine bij uitstek geschikt als uitgangspunt voor leefstijlcoaching. (Bron: opleidingsinstituut STIBIG)

De uitgangspunten van deze visie op zorg zijn: mogelijkheden, welbevinden, geluk en gezondheid. In plaats van denken in ziekte en beperkingen.

Deze visie en alle bovenstaande aspecten kun je verwachten in mijn behandelingen. Ik overleg samen met jou wat je wensen zijn en waar je behoefte en uitdaging ligt. We doen dit samen.

Bekijk hieronder het webinar 'Aanvullende zorg bij kanker' waarin ik ook een presentatie over massage bij kanker geef.

Bekijk Webinar