Samenwerking

Oncologie netwerk midden Gelderland

In 2020 heb ik het inititatief genomen om het Oncologie Netwerk Oosterbeek op te richten. Het Oncologie Netwerk Oosterbeek bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken in de eerstelijns zorg in Oosterbeek en omstreken. Door deze samenwerking kan er vanuit verschillende invalshoeken naar de cliënt met kanker en hun naasten worden gekeken.

Deze zorg kan zowel tijdens als na de afloop van de medische behandeling van kanker ingezet worden in zowel de curatieve als de palliatieve fase. De kracht van het netwerk is de onderlinge samenwerking, de korte lijntjes, het kunnen aanbieden van gespecialiseerde zorg dichtbij huis en de aandacht voor de directe omgeving/ mantelzorger(s) van de cliënt met kanker.

Dit netwerk werkt samen met alle andere oncologienetwerken in de regio en met het Rijnstate Ziekenhuis. Doordat ik de andere disciplines binnen de regio goed ken, kan ik zo nodig doorverwijzen of collega’s consulteren. Zo proberen we de samenwerking en de zorg voor de mensen met kanker te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.