Massage bij kanker

Ondersteuning bij kwaliteit van leven

Kanker zet je leven op z'n kop, niet alleen lichamelijk heeft het grote gevolgen maar ook psychisch en sociaal. Zowel voor diegene die de ziekte heeft, maar ook voor de mensen in je naaste omgeving. Ziekte verandert je leven en vertrouwen in je lichaam kan even helemaal weg zijn. Emoties zoals verdriet, boosheid of angst komen in een sneltreinvaart langs. In elke fase van deze ziekte of emoties is het fijn om te voelen dat je er niet alleen voor staat en dat je advies en ondersteuning krijgt van een deskundig iemand. Mijn begeleiding zal ondersteunend werken aan de kwaliteit van leven. We werken samen aan het acceptatieproces en ik probeer cliënten weer opnieuw het vertrouwen in hun lichaam te geven.

De massage kan ingezet worden in alle fasen van de ziekte:

  • Tijdens de behandelfase; alles is gericht op het bestrijden van de kanker.
  • Herstelfase na de behandelingen (chemokuren, bestraling of andere behandelvormen).
  • De palliatieve fase; dat is de fase als iemand niet meer te genezen is. Alles is gericht op de kwaliteit van leven. De wens van de cliënt staat centraal.
  • De terminale fase; dit is de laatste levensfase, waarin verwacht wordt dat iemand een levensverwachting heeft van ongeveer 3 maanden. De zorg heeft als doel om de laatste fase zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat kan massage bij kanker voor je betekenen?

De massage wordt op jouw behoeften van dat moment afgestemd, wil je weinig praten maar meer 'voelen' dan zal ik de massage hierop afstemmen. Mindfulness, aromazorg, ademhalings-ontspanningsoefeningen kunnen geïntegreerd worden. Met mijn achtergrond als verpleegkundige en mijn ervaring in de palliatieve zorg, kan ik jou op meerdere vlakken ondersteunen.

  • Ontspanning
  • Een prettige aanraking
  • Herstel vertrouwen in het lichaam
  • Verbetering slaap
  • Vermindering angst en depressieve klachten

Massage bij kanker is een veilige en effectieve behandeling. Ik heb een gespecialiseerde opleiding gevolgd bij het Instituut massage bij kanker. Deze opleiding voldoet aan de richtlijnen van de Society for Oncology Massage. Ook ben ik aangesloten bij het kwaliteitsregister Netwerk Massage bij Kanker, waar ik regelmatig scholingen en intervisies volg.

Ik werk aanvullend op de reguliere gezondheidszorg en zal indien nodig doorverwijzen of een collega consulteren.

Bekijk hieronder de film 'Massage bij kanker - Aanraking met aandacht'

Bekijk film